Μέσα Συγκοινωνίας

Τα μέσα που μεταφέρουν τους ανθρώπους ονομάζονται μέσα συγκοινωνίας.
Τα μέσα συγκοινωνίας έχουν συγκεκριμένα δρομολόγια. Με αυτά ταξιδεύουμε πολλοί μαζί και πληρώνουμε εισιτήριο για τη διαδρομή.